Relatietherapie

Het is compleet normaal dat mensen die reeds gedurende enige tijd in een relatie zitten geconfronteerd worden met bepaalde spanningen of een zekere sleur. In principe is dit niet meteen iets om je zorgen over te maken. Conflicten horen in de praktijk zelfs bij een gezonde en evenwichtige relatie. Echter, op het ogenblik dat de problemen een chronisch karakter neigen te krijgen kan er meer aan de hand zijn. In deze situatie kan deskundige hulp door middel van relatietherapie een interessante oplossing bieden. Zowel bij jaloezie in de relatie, aanhoudende ruzies en / of ontrouw en verbaal of zelfs fysiek geweld kan relatietherapie ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde creëren.

Wat mag je verwachten van relatietherapie?

In eerste instantie wordt er door middel van relatietherapie getracht om te achterhalen waar de oorzaak van de relatieproblemen precies in is terug te vinden. Op het ogenblik dat de oorzaak bekend is wordt er structureel toegewerkt naar een oplossing. Dit betekent in de praktijk dat beide partners samen een vorm van begeleiding meemaken. Met behulp van de therapeut wordt er tijdens relatietherapie dan ook gezocht naar mogelijkheden om de spanningen en conflicten uit jullie leven te doen verdwijnen. Is er sprake van zeer ernstige problemen waaruit geen uitweg mogelijk blijkt? In dat geval kan het volgen van relatietherapie ook helpen bij het aanvaarden dat er mogelijks geen toekomst meer in de relatie zit.

Voor wie is relatietherapie interessant?

Veel mensen die in een relatie zitten voelen zich om de één of andere reden niet meer goed in hun vel. Dit kan de fout zijn van de partner, maar ook van de manier waarop de relatie verloopt. Zijn er zaken waar je, je aan ergert of is er een zekere sleur in de relatie geslopen? In beide gevallen is het de moeite waard om enkele sessies relatietherapie te volgen. Bovendien kan een dergelijke therapie ook perfect preventief werken. Door tijdig de hulp in te schakelen van een relatietherapeut is het namelijk mogelijk om te voorkomen dat je relatie in de problemen geraakt.

checkmark move checkbox-checked search heart star chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil lock bubble bell filter youtube linkedin google attachment bin2 bin earth