Creatieve therapie

De benaming 'creatieve therapie' is in de praktijk natuurlijk bijzonder divers en uitgebreid. In principe vormt de benaming dan ook het overkoepelende geheel van de gespecialiseerde behandelvormen met betrekking tot onder meer beeldende therapie en dans- en bewegingstherapie. Andere therapieën die tot deze noemer behoren zijn de dramatherapie evenals muziektherapie. Een creatieve therapie blijkt een uitstekende oplossing te bieden aan mensen die te kampen hebben met psychosociale problemen en / of stoornissen van psychiatrische aard. Het inzetten van onder meer dans, drama en muziek kan dan gebeuren vanuit methodische wijze.

Hoe verloopt creatieve therapie in de praktijk?

Wie een creatieve therapie wenst te volgen zal altijd eerst een gesprek hebben met de therapeut. Op basis van dit gesprek zal er worden bepaald welke van de verschillende soorten creatieve therapieën het meest geschikt is om toe te passen voor jouw situatie. Vervolgens zal er door middel van een bepaald medium wordt getracht om je emoties naar de oppervlakte te brengen. Tijdens een sessie creatieve therapie leert de therapeut je dan ook steeds om te luisteren naar de signalen die je lichaam geeft en hoe je daarmee om kan gaan. Dit brengt je al snel tot de essentie zonder op relationeel vlak te weten wat nu precies de oorzaak is en hoe je deze kan aanpakken of verhelpen.

Wanneer is het volgen van een creatieve therapie interessant?

In principe is het mogelijk om een creatieve therapie in te zetten bij verschillende soorten van klachten. Het kan hierbij niet alleen gaan om posttraumatische stress, maar wat bovendien ook te denken van rouwverwerking evenals angsten en depressies? Ook mensen die te kampen hebben met een bepaald gevoel van onzekerheid zouden uitstekend geholpen kunnen worden door middel van een creatieve therapie. In de praktijk wordt deze therapievorm zeer vaak toegepast bij mensen die uit een probleemsituatie zijn gevlucht of die een zwaar trauma hebben opgelopen die ze het hoofd moeten bieden. Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat creatieve therapie één van de populairste therapievormen is voor oorlogsslachtoffers.

checkmark move checkbox-checked search heart star chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil lock bubble bell filter youtube linkedin google attachment bin2 bin earth