Coaching

De wereld waarin we tegenwoordig leven brengt een niet onaanzienlijke druk met zich mee. Dit heeft voor een groot deel te maken met de steeds strikter wordende eisen waar we niet alleen vanuit ons privé, maar ook uit ons zakelijk leven mee worden geconfronteerd. Ontwikkelingen gaan razend snel en een constante (individuele) bijscholing is vereist om er voor te zorgen dat we niet achterop geraken. Dit lijkt op het eerste zicht misschien voor de hand liggend, maar de praktijk leert ons iets helemaal anders. Door middel van coaching is het gelukkig mogelijk om een duwtje in de rug te krijgen waardoor jij het leven terug met beide armen kan omarmen.

Hoe verloopt coaching in de praktijk?

We kunnen coaching het best omschrijven als een begeleidingstraject waarbij een persoon door een coach wordt ondersteund. Deze ondersteuning leidt er toe dat de persoon die coaching geniet beter kan functioneren op diens werk of zich beter in zijn of haar vel voelt in het privéleven. Specifiek maakt coaching het mogelijk om een beter beeld te krijgen van het eigen functioneren. Daarnaast wordt er ook adequaat gedrag mee verwezenlijkt en kunnen en effectieve interactiepatronen worden gecreëerd. Daarnaast geven veel mensen die een bepaalde vorm van coaching genieten te kennen dat ze zichzelf hierdoor veel beter kunnen ontwikkelen. Daardoor kunnen er zomaar nieuwe deuren in het leven openen.

Voor wie kan coaching de moeite waard zijn?

Coaching kan zowel interessant zijn op privé als op zakelijk vlak. Veel mensen worden tijdens hun leven met bepaalde probleemsituaties geconfronteerd waar ze niet meteen een uitweg uit vinden. Daarnaast is het ook zo dat velen tegenwoordig te kampen hebben met een minderwaardigheidsgevoel of een gebrek aan zelfvertrouwen. Coaching kan in al deze situaties een zeer mooie meerwaarde creëren. In het bijzonder mensen die op zoek zijn naar een mogelijkheid om standvastiger in het leven te staan en zij die een specifiek doel voor ogen hebben zullen in coaching een belangrijke stimulans terug kunnen vinden.

checkmark move checkbox-checked search heart star chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil lock bubble bell filter youtube linkedin google attachment bin2 bin earth