ACT - acceptance and commitment therapie

Iedereen heeft één of meerdere dromen die hij of zij wil waarmaken in het leven. Dat is mooi, maar anderzijds is de weg naar het realiseren van die dromen vaak geplaveid met hindernissen. Deze hindernissen kunnen in verschillende vormen opduiken. Denk op dit vlak niet alleen aan vervelende gedachten, maar ook aan moeilijke emoties of onaangename lichaamsgewaarwordingen. Door middel van ACT - acceptance and commitment therapie worden er allerhande mogelijkheden aangereikt om hiermee om te gaan. Het uiteindelijke doel is dan ook om te voorkomen dat je hierdoor wordt opgeslorpt waardoor er nog energie overblijft voor hetgeen dat echt waardevol is in jouw leven.

Hoe gebeurt een behandeling met ACT - acceptance and commitment therapie?

Er wordt bij ACT - acceptance and commitment therapie gebruik gemaakt van zeer concrete technieken. Vaak wordt foutief gedacht dat ACT een vorm van praattherapie is. dat is het niet. De basis voor ACT ligt in de zogenaamde 'psychologische flexibiliteit'. Hoe hoger de flexibiliteit is, des te kleiner de kans wordt dat er psychologische klachten opduiken. Ook het omgekeerde is uiteraard het geval. In principe wordt er bij psychologische flexibiliteit een onderscheid gemaakt tussen zes verschillende vaardigheden, namelijk acceptatie, defusie, contact met het hier en nu, je observerende zelf evenals de waarden en toewijding. Op het ogenblik dat je alle zes deze waarden uitdraagt zal je kunnen vaststellen dat ACT ook voor jou een structurele meerwaarde met zich mee zal weten te brengen.

Voor wie is ACT de moeite waard?

ACT kan voor zeer veel mensen een uitweg bieden. Het gaat hierbij onder meer om mensen die bijvoorbeeld bewuster willen leren leven en minder remmingen willen ervaren. Daarnaast zijn er ook veel mensen die te kampen hebben met stress of psychische en / of somatische klachten die in ACT de perfecte oplossing vinden. Daarnaast zou ACT - acceptance and commitment therapie kunnen helpen om de belangrijkste mentale ziekten van vandaag te lijf te gaan. Zo zijn de resultaten die worden ervaren bij mensen met burn-out ronduit fantastisch.

checkmark move checkbox-checked search heart star chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil lock bubble bell filter youtube linkedin google attachment bin2 bin earth